Általános szerződési feltételek

A Bitcoinbazis.hu elsődleges célja, hogy a Bitcoinbazis.hu oldalán található összes információ helyes és naprakész legyen. Azonban nem vállalunk felelősséget a külső weboldalak Bitcoinbazis.hu oldalon található linkjeiért. Harmadik fél tartalomhoz történő hozzáférés a felhasználó saját felelősségére történik.

Bitcoinbazis.hu nem vállal felelősséget semmilyen az oldalon található tartalom következtében elszenvedett veszteségért vagy kellemetlenségért.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy annak ellenére, hogy a weboldalon létrehozott és tárolt tartalom számottevő része tűnhet pénzügyi tanácsadásnak, a Bitcoinbazis.hu nem pénzügyi referenciaforrás és a szerzők és más közreműködők a saját egyéni véleményüket publikálják ami semmilyen esetben sem tekinthető pénzügyi tanácsadásnak. Ha ilyen jellegű tanácsra van szüksége, a Bitcoinbazis.hu nyomatékosan javasolja szakképzett pénzügyi tanácsadó felkeresését.

Minden a weboldalon található információ kizárólag tájékoztató jellegű. Egyetlen webtartalmat sem szabad befektetési tanácsadásként értelmezni.

A Bitcoinbazis.hu használatával Ön elfogadja és hozzájárul a jelen Általános Szerződési Feltételekhez.

Ön nyomatékosan kijelenti és beleegyezik, hogy nem tartja felelősnek a Bitcoinbazis.hu-t, íróit, szerkesztőit és harmadik fél szolgáltatóit bármely felmerülő igényért, költségért, kárért, veszteségért és egyéb kötelezettségért, beleértve az ügyvédi díjakat és a Bitcoinbazis.hu-hoz történő hozzáférésből vagy felhasználásból eredő költségeket, akkor ha megsérti a jelen felhasználási szerződést, és/vagy harmadik fél vagy személy jogait sérti meg.

Nem vagyunk felelősek semmilyen különleges, következményes, közvetett, járulékos, büntető, támogató vagy jelzés értékű kárért amely károkozásként, szerződés vagy bármely más jogi formában felmerül vagy bármilyen módon kapcsolódik a jelen szerződéshez, vagy a Bitcoinbazis.hu használata miatt, beleértve (de nem kizárólagosan) az elmaradt haszon, jó hírnév, felhasználás vagy adatvesztés okán következik be. Ez a felelősségkorlátozás nem módosítható, még ha tanácsadói jelleggel ilyen károk lehetőségére figyelmeztetnek. Egyes országok nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák kizárását vagy korlátozását vagy a véletlen vagy következményes károk felelősség korlátozását, ilyen esetben a fenti kivételek nem érvényesek Önre. Előfordulhat, hogy más jogokkal is rendelkezik, amelyek országonként változhatnak.

Ön beleegyezik, hogy rendelkezésünkre bocsátja számunkra és harmadik fél szolgáltatóinknak, valamint íróknak, szerkesztőknek, ügynököknek és tisztségviselőknek a követelésekből, igényekből és károkból (tényleges és következményes) eredő, minden típusú és jellegű, ismert és ismeretlen, nyilvánosságra hozott vagy nem nyilvános anyagot, amely bármilyen módon kapcsolódik a Bitcoinbazis.hu felhasználásához.

Bármely követelés vagy vita Ön és a Bitcoinbazis.hu között amely a jelen felhasználói megállapodás miatt áll fenn vagy eredeztethető, teljes egészében vagy részben, a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályai érvényesek.

Adatvédelem

A Bitcoinbazis.hu használatával beleegyezik a jelen Adatvédelmi Irányelvekbe.

Bizonyos része a Bitcoinbazis.hu honlapnak személyes adatok kezelését igényli amelyeket a felhasználó bocsát rendelkezésünkre (beleértve, de nem kizárólagosan jelenti hírlevélre feliratkozást). A rendelkezésre bocsátott felhasználói adatokat a megadási pontokon egyértelműen jelzett célra használjuk fel és a megadott személyes adatokat nem továbbítjuk, értékesítjük vagy tesszük egyéb módon elérhetővé harmadik fél számára.

A kérdőívek kitöltésekor megadott információk nem nyilvánosak vagy lesznek elérhetők harmadik fél számára. Kizárólag kommunikációs célra használhatók fel a kérdőívet kitöltő személy irányába az adott kérdőív eredményeinek elemzése céljából.

Beszerezhetünk személyes adatokat adatforgalmi célokra is, mint például látogatószám elemzéskor. Az így szerzett adatokat kizárólag statisztikai elemzésekkor és honlap használat ellenőrzésre használjuk fel.

Bármilyen feliratkozási művelet a Bitcoinbazis.hu oldalon bármikor visszavonható, ha a felhasználó úgy dönt. Ha problémát tapasztal a leiratkozásnál, lépjen velünk kapcsolatba az [email protected] e-mail címen.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A Bitcoinbazis.hu megtekintett állapotban garanciák nélkül használható. Mi és harmadik fél szolgáltatóink kizárunk a törvény által meghatározott minden felelősséget és garanciát, akár szándékos vagy vélelmezett, beleértve (de nem kizárólagosan) törvényi szavatosságot, adott célra történő megfelelést, és tulajdonosi jogokat nem sértő, vagy bármely más garanciát, feltételt és képviselet, legyen az szóbeli vagy elektronikus. Kizárólag Ön felelős minden a számítógépében vagy mobil eszközében keletkezett kárért, az oldal használata során történt adatvesztésért, illetve felhasználói tartalom elvesztésért.

Minden Ön által végrehajtott tevékenység és minden közölt információ a Bitcoinbazis.hu weboldalnak az Ön felelőssége. Ön nem tart minket jogilag felelősnek bármely közölt saját felhasználói tartalomért vagy tevékenységért, amelyek bármi módon törvénybe ütköző vagy bármilyen módon egy harmadik fél vagy személy jogait sértik.

Célunk, hogy szolgáljuk az Ön és a közösség érdekeit, ezért ha kérdése vagy vitatárgy merülne fel, Ön beleegyezik, hogy közli azt velünk és informális keretek között orvosoljuk. Problémáival és véleményével elektronikus üzenetben fordulhat hozzánk az [email protected] e-mail címen.