Mely országokban érdemes a leginkább nyugdíjasnak lenni Európában?

Az Európában tapasztalható nyugdíjak közötti különbségek jelentősek. Az Euronews Business felmérése szerint szoros összefüggés van a nyugdíjasok pénzügyi biztonsága és a havi nyugdíjak szintje között.

Nyugdíjak és pénzügyi biztonság

Az európai nyugdíjasok jövedelmének nagy részét a keresethez kötött nyugdíjak adják. Ennek ellenére az EU fogyasztóinak kevesebb mint fele bízik abban, hogy elegendő pénzük lesz a kényelmes nyugdíjas élethez. Számos országban ez a bizalmi szint 30% alá esik, ami aggodalomra ad okot a nyugdíjak elegendőségét illetően.

A nyugdíjrendszerek különbségei Európában

Az Eurostat adatai szerint az európai öregségi nyugdíjak nominális értékben és vásárlóerő-paritásban (PPS) is jelentősen különböznek. Az adatok egyszerűsítése érdekében az Euronews Business az éves nyugdíjjövedelmet havi összegre bontotta.

2021-ben az EU-ban az egy főre jutó átlagos havi öregségi nyugdíj összege széles skálán mozgott. Luxemburgban 2,575 euró volt, míg Bulgáriában mindössze 226 euró, az EU-átlag pedig 1,224 euró.

Európai nyugdíjak

Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és az EU-tagjelölt országok esetében Izland jelentette a legmagasabb átlagot 2,762 euróval, míg Albániában ez az összeg mindössze 131 euró volt.

Az EU “Nagy Négyese” és a skandináv országok a nyugdíjak átlaga felett

Az öregségi nyugdíjak az EU “Nagy Négyese” országaiban meghaladták az EU átlagát. Olaszországban a legmagasabbak 1561 euróval. Franciaországban, Spanyolországban és Németországban a nyugdíjak közel azonosak voltak, körülbelül 1450 eurós összeggel.

A skandináv országok szintén erősen teljesítettek. Az átlagos öregségi nyugdíjaik meghaladták a “Nagy Négyes” országokét.

A balkáni országok a legalacsonyabb nyugdíjakkal

A legalacsonyabb nyugdíjakat a balkáni országokban találjuk. Luxemburgban az átlagos öregségi nyugdíj majdnem tizenegyszer magasabb volt, mint Bulgáriában, ami jelentős különbségekre világít rá. Még ha Luxemburgot nem is vesszük figyelembe, az EU átlagos nyugdíja így is majdnem hatszor magasabb volt, mint Bulgáriában. Hazánk sincs sokkal előkelőbb helyzetben, ugyanis az EU-átlaghoz képest háromszor alacsonyabbak a hazai nyugdíjak.

Ezeknek a nyugdíjkülönbségeknek egy része ugyanakkor az EU-tagállamok közötti eltérő árakhoz köthető. Az Eurostat megjegyzi, hogy a megélhetési költségek jelentősen különböznek az egyes régiókban.

A 2023-as Eurobarométer felmérés

A 2023-as Eurobarométer felmérés szerint az EU fogyasztóinak mindössze 42%-a érzi magát biztosítottnak abban, hogy elég pénzük lesz a kényelmes nyugdíjas élethez.

Az alábbi táblázat országokra lebontva ábrázolja, miként vélekednek pénzügyi helyzetük időskori bebiztosítottságáról az európai unió lakosai. Világos kékkel(bal oldali) a magabiztos válaszadókat, míg sötétebb kékkel(jobb oldali) a legalább valamennyire magabiztos válaszadókat jelöltük százalékos arányban.

Európai pénzügyi magabiztosság

A pénzügyi biztonság érzete országonként jelentősen eltér. Luxemburgban (61%), Hollandiában (59%) és Dániában (58%) volt a legmagasabb. Ezzel szemben Lettországban (23%), Szlovéniában (27%) és Lengyelországban (28%) volt a legalacsonyabb.

Erős korreláció: Nyugdíjak és nyugdíjbiztonság

Az Euronews Business erős pozitív korrelációt talált a nyugdíjak összege és a nyugdíjas élet pénzügyi biztonsága között. Ez azt jelzi, hogy a magasabb nyugdíjakkal rendelkező országokban nagyobb a pénzügyi biztonság érzete, míg az alacsonyabb nyugdíjakkal rendelkező helyeken ez a biztonsági érzet csökken.

Az Európai Parlament figyelmeztet az időskori szegénységre

Szakértői csoportok több javaslatot is megfogalmaztak az Európai Parlament számára az EU nyugdíjrendszereinek fenntarthatósága és megfelelőségének javítása érdekében.

A nyugdíjrendszerek jelenlegi kialakítása egyre több embert hagy az időskori szegénységnek kiszolgáltatva. Ez a tendencia ellentétes az EU szegénységcsökkentési törekvéseivel.

A nemzetközi nyugdíjösszehasonlítás kihívásai

A nemzetközi nyugdíjszintek összehasonlítása nehéz, mivel a nyugdíjrendszerek jelentősen különböznek. Ezek az összehasonlítások gyakran figyelmen kívül hagyják az adózás és a társadalombiztosítási hozzájárulások hatását a végleges nyugdíjösszegekre. Az adatok az Eurostat adatbázisából származnak, ahol az öregségi nyugdíjkiadásokat az egyes kedvezményezettek számával osztják el.

Az Eurostat arra figyelmeztet, hogy ezek az adatok nem feltétlenül adják vissza pontosan az egyes országokban kapott nyugdíjak szintjét vagy azok elegendőségét.