Az IMF szerint a bitcoinra van szükség a vagyon megőrzéséhez

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) új jelentése szerint a bitcoin BTC Price BTC Price a globális pénzügyi instabilitás közepette egyre inkább a határokon átnyúló pénzügyi áramlások kritikus csatornájaként szolgál.

A jelentés rávilágít arra is, hogy a Bitcoin decentralizált jellegét hogyan használják ki a hagyományos bankrendszerek megkerülésére, különösen a gazdasági nehézségekkel vagy szigorú tőkekontrollal küzdő régiókban.

Szükséges eszköz lett a bitcoin?

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) új jelentésében hangsúlyozza a bitcoin növekvő szerepét a határokon átnyúló pénzügyi tranzakciók megkönnyítésében. Ez a tendencia leginkább az olyan gazdasági kihívásokkal vagy szigorú tőkeellenőrzésekkel küzdő régiókban jellemző, mint Argentina vagy Venezuela.

A jelentésből és az említett példákból körvonalazódik, hogy a bitcoin nemcsak spekulatív befektetésként, hanem a vagyon megőrzéséhez és a globális piacokhoz való hozzáféréshez szükséges eszközként is egyre inkább teret nyer.

A bitcoin tranzakciók lehetőséget nyújtanak a magas inflációjú országokban élő egyének számára, hogy stabilizálják megtakarításaikat, és olyan feltételekkel vegyenek részt a globális kereskedelemben, amelyek a helyi pénznemeken keresztül nem lehetségesek.

– Írja az egyik szerző.

Bár elismerik a digitális valuták előnyeit, felhívják a határokon átnyúló tranzakciókkal kapcsolatos lehetséges kockázatokat is. Hivatkoznak a felügyeleti kihívásokra és a kriptovaluták által kínált anonimitásra, amely megkönnyítheti az olyan illegális tevékenységeket, mint a pénzmosás.

Az eszköz fontosságának elismerése ellenére az IMF óvatosan kezeli a kriptovalutákat. Salvador esetében a hitelezés például évek óta megrekedt, a Valutaalap ugyanis szkeptikus az ország kripto-barát politikája miatt.

A tranzakciók jellege

A jelentésben a bitcoin on-chain és off-chain tranzakciós adatait is vizsgálták. megállapították, hogy a tranzakciók nemcsak jelentős volumenűek, hanem a hagyományos tőkeáramlásokhoz képest egyedi jellemzőkkel is bírnak.

A tipikus külföldi befektetésekkel ellentétben, amelyek érzékenyek a gazdasági mutatókra BTC áramlások nagyobb korrelációt mutatnak a kripto specifikus érzelmekkel, például a piaci volatilitással és a hangulatindexekkel, mint a Fear and Greed. Az elemzés arra is rámutatott, hogy a blokkláncon rögzített és nagyobb biztonságot nyújtó on-chain tranzakciók általában nagyobbak, mint az off-chain tranzakciók. Ez azt jelzi, hogy a blokklánc-technológia robusztus biztonsági jellemzői gyakran nagyobb pénzügyi téteket védenek.

Az IMF olyan nemzetközi együttműködést és szabályozási kereteket sürget, amelyek lefedik a digitális eszközök egyedi szempontjait. Az ilyen intézkedések segítenének csökkenteni a kockázatokat, miközben kihasználnák a digitális valuták előnyeit, különösen a nehéz pénzügyi környezetű országokban. Amíg azonban a szabályozás kétes, a kriptovaluták nyújtotta gazdasági szabadságot mindenki igyekszik kihasználni.