Azonosították a legrégebbi, Jézus gyermekkoráról szóló evangélium kéziratát

Egy vélhetően 1600 éves szöveget bukkantak a szakemberek. A különleges irat állítólag azért nem került bele a Bibliába, mert kérdéses volt a hitelessége.

A kéziratot papiruszra írták, és a németországi Hamburgban, egy könyvtárban tárolták, mivel jelentéktelennek tartották.

Különleges dokumentumra bukkantak, amely betekintést enged Jézus korai gyermekkorába. (Pascal Deloche/Getty Stock)

A szakemberek a különböző kéziratok elemzése során bukkantak rá a dokumentumra: egyiküknek ugyanis feltűnt a Jézus név.

Azóta kiderült, hogy az írás Jézus Krisztus korai gyermekkoráról tartalmaz információkat, így most azt a legkorábbi ismert beszámolóként tartják számon. A szakértők szerint a szöveg a Tamás evangéliumának legkorábbi fennmaradt példánya.

A mostani felfedezés jelentőségéről Berkes Lajos teológiai előadó, a dokumentumot megfejtő két férfi egyike sajtóközleményben elmondta: „A papirusztöredék rendkívüli kutatási érdekességgel bír. Azt hittük, hogy egy mindennapi dokumentum, például egy magánlevél vagy egy bevásárlólista része, mert a kézírás olyan ügyetlennek tűnik. Először a Jézus szót vettük észre a szövegben. Aztán számos más digitalizált papirusszal, betűről betűre összehasonlítva megfejtettük, és gyorsan rájöttünk, hogy nem lehet egy hétköznapi dokumentum”.

Az Evangélium már ismert kézirataival való összehasonlításból jöttek rá, hogy ez a szöveg a legkorábbi. Követi az eredeti szöveget, ami a kutatás jelenlegi állapota szerint Kr.u. a 2. században íródott.

A kis méretű dokumentumot kezdetben jelentéktelennek hitték. (Universitätsbibliothek Hamburg / PD)

Gabriel Nocchi Macedo professzor, aki másodikként fejtette meg a dokumentumot, így nyilatkozott a leletről: „Felfedezésünk megerősíti azt a jelenlegi értékelést, hogy Tamás Gyermekség Evangéliuma eredetileg görögül íródott.”

Digitális eszközökkel fejtették meg a papiruszt

A töredék 11 x 5 centiméter, és 13 teljes sor görög betűt tartalmaz, körülbelül 10 betűt vonalanként, és az ókori Egyiptom késői időszakából származik.

A felfedezés jelentős, mert a kereszténység korai napjaiból származik. Mostanáig egy a 11. századból való kódex volt Tamás Evangéliumának legrégibb ismert görög változata, ami valószínűleg Kr.u. a 2. században íródott. Bár a szöveg jelentős, nagyon rövid, mindössze 13 sor hosszú.

A papirusz tartalma és eredete

Görög betűkkel íródott, ami a késő antik Egyiptomból származik, amely akkoriban keresztény társadalom volt – írja a New York Post.

Ami az írás tartalmát illeti, a papirusz-töredéken található jelek szerint a „verebek életre keltésének” kezdetét tárgyalja. Ez arra a történetre vonatkozik, amelyben a fiatal Jézus egy játék során élő madarakká változtat 12 sárból formázott verebet.

Úgy tartják, hogy Jézus mindössze ötéves volt a madarakkal tett csoda idején, melyet egyébként a Messiás második csodájaként tartanak számon.

A kézirat tartalma kimaradt a Bibliából. (Tetra Images/Getty Stock)

Ehhez a friss felfedezéshez hasonlóan manapság is előfordul, hogy más, a Jézus életével kapcsolatos különböző tényeket fednek fel. Éppen tavaly tárták fel (2000 év után) azt a helyet, ahol Jézus „meggyógyított egy vak embert”.

Az izraeli Jeruzsálemben, a Dávid városának déli részén található régészeti lelőhely, a Siloám tava állítólag az a hely, ahol Jézus azt mondta egy vak embernek, hogy lát, és a tavacskában állva csodát tett.

A helyszínt „történelmi, nemzeti és nemzetközi jelentőségűnek” nevezték, és a nagyközönség számára is megtekinthető lesz.

Borítókép: Universitätsbibliothek Hamburg/Getty Images/Dinodia Photo