Több mint 1 millió dolláros bírsággal sújthatják a Worldcoint

A biometrikus írisz-szkenneléssel foglalkozó digitális azonosítási vállalat, a Worldcoin, jogi nehézségekkel szembesül Argentínában. A vállalatot azzal vádolják, hogy szerződéseiben tisztességtelen záradékokat foglalt el, ezáltal megsértve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Törvény által garantált jogokat.

A Buenos Aires-i kormány szerint a Worldcoin szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók által elfogadott szerződések, többek között a „Felhasználási Feltételek”, a „Adatvédelmi Tájékoztató” és az „Adatkezelési Hozzájárulási Nyilatkozat” sértik az argentin fogyasztók jogait. Ezek közül a tisztességtelennek ítélt záradékok közül az egyik a vállalatnak lehetőséget ad arra, hogy indoklás nélkül felfüggessze a szolgáltatást, és visszatérítés sem kötelezi a vállalatot.

Ezen szerződések a felhasználókat arra kényszerítik, hogy lemondjanak a csoportos igények érvényesítéséről, és elfogadják a Kajmán-szigeteki jogszabályok alkalmazását az argentinokra. Továbbá, az esetleges viták rendezése Kaliforniai bíróság előtt zajlana, ami sérti az argentin törvényeket.

Ariel Aguilar, Buenos Aires tartomány kereskedelmi fejlesztésért és beruházásösztönzésért felelős államtitkára úgy nyilatkozott, hogy a Worldcoin műveletei nehezen érthetők.

Aguilar elmagyarázta:

A szerződések bonyolultsága, a művelet újszerűsége, a letétben lévő javak, és az információhiány megakadályozza a szabályok és a művelet teljes körű és világos megértését.”

A tartomány által közzétett információk szerint a Worldcoin által gyűjtött felhasználói adatokat Brazíliában tárolják. Emellett a Buenos Aires-i hatóságok arról számoltak be, hogy a vállalat nem tett közzé nyilvános bejelentést, amely megtiltaná a kiskorúak regisztrációját a Worldcoin rendszerébe. Ez aggodalmat kelt a hatóságokban a kiskorúak lehetséges bevonása miatt a Worldcoin műveleteibe. A Worldcoin több mint 1 millió dollár értékű bírsággal néz szembe ezekért a feltételezett jogsértésekért. 

A vállalat körüli adatvédelmi viták nem újkeletűek. Hasonló intézkedéseket hozott az EU is, ahol Spanyolország és Portugália vádat emelt a cég ellen. Mindhárom eset hasonló kérdéseket vet fel, mint a kiskorúaktól történő adatgyűjtés, a felhasználói hozzájárulás és az adattulajdon kérdése.

Spanyolország és Portugália három hónapos adatgyűjtési tilalmat is kivetett a Worldcoinra. Buenos Aires legutóbbi bejelentésében nem említett ilyen tilalmat, helyette arra kérte a vállalatot, hogy alakítsa át feltételeit a régió jelenlegi szabályozásának megfelelően.

A viták ellenére a Worldcoin márciusban kijelentette, hogy műveletei teljes mértékben törvényesek. A vállalat átláthatóságának javítására tett lépései elismerést is kaptak az Ethereum megalkotójától, Vitalik Buterintől.

Ezek az események rávilágítanak arra, hogy a digitális adatkezelés és a biometrikus azonosítás területén működő vállalatoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell a nemzetközi jogi környezethez, hogy elkerüljék a súlyos pénzbírságokat és a közvélemény bírálatát.