Elmeszelte a bíróság a Telegram tokenét: sérti az értékpapír törvényt

Már hónapok óta zajlik a huzavona a Telegram és az amerikai tőzsde- és értékpapír felügyelet (SEC) között a csevegőalkalmazás tokenkibocsátását illetően. A népszerű üzenetküldő cég most újabb pofont kapott. A new yorki szövetségi bíró ugyanis törvényellenesnek nevezte a Gram token eladást.

Hiába gyűjtött össze a vállalat 1,7 milliárd dollárnyi tőkét, a kibocsátásra még mindig nem került sor. New York állam szövetségi bírója ugyanis megállapította, hogy a Gram tokenkibocsátás sérti az Egyesült Államok értékpapír törvényeit.

A bíróság a következőket konstatálta: “figyelembe véve a Howey teszt jelentette gazdasági realitást, a bíróság megállapítja, hogy a rendszer keretében a gram másodlagos nyilvános piacra történő viszonteladása szerves részét képezi az értékpapírok eladásának, amelyhez viszont regisztrációs nyilatkozat szükséges.

A forrásgyűjtés körülményeire vonatkozóan a Howey teszt értelmében a bíróság megállapította, hogy “a racionális vásárlók nem lennének hajlandóak 1,7 milliárd dollárt fizetni a gramért, mint értékőrző, illetve értéktranszfer eszközért. Ehelyett a Telegram kidolgozott egy rendszert azért, hogy az eredeti vásárlók hajlandók legyenek a Telegramnak fizetni. Ezt egy olyan struktúra létrehozásával valósította meg, amely lehetővé teszi ezeknek a vásárlóknak a nyilvános piacokon történő viszonteladást és az eladás során kapott érték maximalizálását.”

A Gram tokeneket egy úgynevezett SAFT (simple agreement for future tokens), vagy “egyszerűsített megállapodás jövőbeni tokenekért” jogi keretei között kínálták. A koncepció az volt, hogy míg maga a SAFT egy befektetési szerződés és egy értékpapír, addig a jövőben kibocsátott tokenek, amiket egy funkcionális hálózaton való használatra kínáltak, nem lennének azok. Ez az első fontos szövetségi bírói határozat, amely a kérdéssel foglalkozott. Ha a többi bíróság követi a példáját, akkor jelentős akadályokba ütközhetnek más SAFT tokenkibocsátók is.

Értékesítés felfüggesztve

A bíróság úgy ítélte meg, hogy a SEC helyesen járt el a Telegram ügyében és sikeresen bizonyította a gram SAFT körülményei, a Telegram kötelezettségvállalásai, valamint az elsődleges vásárlókkal kötött megállapodások alapján azt, hogy a cég által kibocsátott tokenek értékpapírnak minősülnek, így be kell a cégnek tartania az amerikai értékpapír törvények előírásait. A Telegram elhalasztotta a tokenek, mint értékpapírok regisztrációját, amely alól nem élvezhet mentességet.

A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Telegram a gram tokenek értékesítésével törvényt sértett. Az elsődleges vevők, akik a nyilvános piacon továbbértékesítenék a tokeneket, komoly károkat okoznának, mivel a tokenek nincsenek értékpapírként regisztrálva. Ezért a bíróság úgy döntött, hogy megtiltja ezen vevőknek a tokenek értékesítését. Habár a szövetségi bírói határozat nem végleges, jelentős mérföldkő lehet az ügyben. A bíróság viszont bármikor végleges döntés hozhat. Noha a Telegram élhet a fellebbezés lehetőségével ebben a konkrét esetben, általában ehhez valamilyen speciális engedély kell, amelyet nem valószínű, hogy megkap a vállalat.