Lokális mélyponton a Bitcoin hashráta, közel a kapituláció?

A Bitcoin hashráta a Bitcoin hálózat számítási teljesítményének a mérőszáma, mely azt jelzi, hogy másodpercenként hány számítási műveletet (hash) végeznek el a bányászok. Mondhatni, a bányászati hashráta egy olyan mutató, mely a bányászok közötti hangulatot számszerűsíti.

Az elmúlt időszakban tapasztalt áresés következtében azonban több hónapos mélypontra esett vissza a hashrate, mely arra enged következtetni, hogy a bányászat sokak számára nem nyereséges. Amennyiben ezt egyre több bányász teszi meg életbe léphet a bányászkapituláció is.

Több hónapos mélyponton a Bitcoin hashráta

A láncon belüli adatok elemzése lehetőséget teremt arra, hogy a Bitcoin hálózatának állapotából következtethessünk a piac állapotára, ezt összevetve a historikus mozgással pedig árfolyam-előrejelzéseket készíthessünk. A Bitcoin hashrátája március eleje óta a legalacsonyabb szintre csökkent, az alábbi grafikonon pedig a hét napos mozgóátlagot vetettük össze az eszköz árfolyamával.

A Bitcoin-hashrate alakulása az elmúlt évben, forrás: Blockchain.com

Ami a fenti grafikonon jól látható, a hét napos mozgóátlaga a Bitcoin számítási teljesítményének történelmi csúcsot ért el az előző hónapban. A felezést következtében felpörgött a piac, ugyanakkor a hashrate csökkenése összefügg a kriptovaluta árfolyamának a korrekciójával.

A hashráta szerepe a hálózat életében

A bányászok által hozzáadott teljes számítási teljesítmény a bányászok hangulatát mutatja. A mutató értékének a növekedése arra enged következtetni, hogy a bányászok bővítik kapacitásaikat, vagy új bányászok lépnek be a hálózatra. Ez a tendencia azt sugallja, a hálózat vonzó és jól jövedelmező lehetőséget kínál. Másfelől, a számítási mutatószám hanyatlása azt jelenti, hogy a bányászok kikapcsolják eszközeiket, mert nem nyereséges számukra a bányászat.

A bányászok bevételeit első sorban a blokkok megoldásáért járó BTC-jutalom adja, mely viszonylag állandó. A felezést következtében azonban ez a fajta bevétel egyik pillanatról a másikra a felére csökkent, ezt pedig már nem kompenzálja a BTC megemelkedett árfolyama. Ahogyan az eszköz árfolyama csökken, úgy csökken a bányászok jutalma is.

Növekszik a bányászkészletek értékesítése

Amennyiben a bányászok bevételkimaradása hosszabb távon is fennáll, a szorongások miatt kénytelenek a közelmúltban elraktározott BTC-készleteiket értékesíteni, melyet a CryptoQuant legutóbbi elemzése vizsgált meg.

Az OTC asztalokon tárolt Bitcoin-egyenleg, forrás: CryptoQuant

A fenti grafikonon jól látszik, hogy a tőzsdén kívüli, úgynevezett OTC asztalokon tárolt Bitcoin-egyenleg jelentős növekedésen ment keresztül. Ez a tendencia a bányászok értékesítési hajlandóságát mutatja, akik bevételkiesésük fedezésére korábban felhalmozott készleteik értékesítése mellett döntöttek.

Cikkünk írásakor a Bitcoin árfolyama BTC Price BTC Price 61 500 dollár körül mozog, az elmúlt 24 órában az eszköz árfolyama közel 1,5%-kal nőtt. Amennyiben az oldalazás kitart a következő hetekben is, a hashrate tovább csökkenhet, ezzel pedig előbb-utóbb bekövetkezhet a bányászkapituláció, mely a bikás trend előszeléül szolgált az utóbbi ciklusokban.