Daniel Krawisz: Hiberbitcoinizáció

A következő szösszenet Daniel Krawisz sokszor idézett írása 2014-ből, mikor arról elmélkedett, hogy mi lesz akkor, amikor a Bitcoin a hiperbitcoinizáció folyamata révén ténylegesen a mainstream és a mindennapi élet szerves részévé válik. Ismerkedjünk meg az író saját tollából a fogalommal.

Bitcoin által ösztönzött demonetizáció

A cikk témája egy a Bitcoin által kiváltott fizetőeszköz demonetizáció lehetősége, azaz, a hiperbitcoinizáció, ami bármely félresikerült fizetőeszközt jellemezhet, ha a Bitcoin globális törekvéseinek útjában áll. Ha bekövetkezik, a fizetőeszköz pillanatok alatt elveszti az értékét és a Bitcoin fogja felváltani (erre kisebb mértékben már most látunk példát, lásd Venezuela hiperinflációval sújtotta törvényes fizetőeszközét.) Hogyan nézne ki egy ilyen esemény bekövetkezte és hogyan értelmezhetjük közgazdaságilag?

A hiperinflációval történő összehasonlítás

Demonetizációnak nevezzük azt a folyamatot, mikor az emberek felhagynak egy jószág, mint fizetőeszköz használatával, és ahol a hiperinfláció egyfajta demonetizációt jelent, mivel a kormány gyorsuló ütemben értékteleníti el a törvényes fizetőeszközét. A hiperbitcoinizáció más formában ugyan, de hasonlóan képzelhető el. Mindkét esetben a halálra ítélt fizetőeszköz árfolyama az egekbe szökik és egy idő után megszűnik fizetőeszközként funkcionálni.

Két lényegi különbség van a hiperinfláció és a hiperbitcoinizáció között. Elsőként, a fizetőeszköz korlátozott devizapiaci versenykörülmények között hiperinflálódhat, illetve a hiperbitcoinizáció a fizetőeszköz Bitcoinnal való versenye következtében következik be. A tőkepiaci korlátozások sokkal hatékonyabban fejtik ki hatásukat a fiatpénzekre mint a Bitcoinra, és ezért a Bitcoinnak könnyű globális keretek közt bármely devizával versenyeznie.

Másodszor a hiperinfláció során a kormány növeli a pénzkínálatot annak érdekében, hogy túlnőjön az emberek inflációs várakozásain. A demonetizáció a kormányok pusztító politikája eredményeképp következik be. Mindeközben a hiperbitcoinizációt nem kell kísérnie egyetlen fizetőeszköz pénzkínálati változásának sem.

Ahogy a kormányok felvett szokásává válik a pénz elinflálása, az emberek úgy kezdenek kalkulálni az árak növekedésével. Ez megakadályozza a kormányokat, hogy nagyon többletre tegyenek szert az infláció levezénylése után. Azaz, ahhoz, hogy ugyanazt az eredményt elérje, a kormánynak minden egyes alkalommal többet kell nyomtatnia. A pénz azon nyomban elkezd veszíteni az értékéből, amint az emberek súlyos inflációra kezdenek el számítani, mivel nem tudják elég gyorsan elkölteni fiatpénzüket és ezáltal a fizetőeszköz nem lesz többé képes eredeti funkcióját betölteni.

A hiperinfláció egy hazárdjáték a kormány részéről, hiszen folyamatosan változó intervenciót feltételez, ami megakadályozza az egyensúlyi állapot kialakulását. A kormánynak folyamatosan változtatnia kell a viselkedésén, hogy továbbra is az emberek várakozása ‘fölött’ teljesítsen. Az emberek amint elkezdenek következtetni egy kormány várható fiskális politikájára, a kormánynak változtatnia kell rajta azzal, hogy növeli az inflációs rátát.

A hiperbitcoinizáció egy önkéntes átmenet az alacsonyabb rendű fizetőeszközből a csúcsragadozóvá váláshoz vezető úton és az elfogadottsága egyéni vállalkozói cselekedetek sorozata, sem mint egy monopolisztikus entitás rendszerszintű döntése.

Hopp, megdobtak egy kis bitcoinnal!

E két különbség alapján két előrejelzést teszek a hiperbitcoinizációs eseménnyel kapcsolatosan.

  1. Egy hiperbitcoinizáció sokkal gyorsabban lezajlik, mint egy hiperinflációs esemény. Két okom van ezt feltételezni. Elsőként a kormánynak sokkal nehezebb lesz megakadályozni a bitcoinok országba szivárgását köszönhetően, hogy tőkepiaci szabályozások impotensek a bitcoinnal szemben. Másodszor a hiperinfláció alapvetően az emberek hülyének nézésére tett kísérlet és elég elterjedt és kiszámítható (legalábbis az összehasonlításunkban). Ezért az emberek sokkal fogékonyabban állnak a váltás ötletéhez. Amilyen gyors lezajlásúak a hiperinflációk, még annál is gyorsabbak lesznek a hiperbitcoinizációk. Jóval gyorsabban le fog zajlani, mint sokan gondolnák.
  2. A hiperbitcoinizáció nem fogja olyan szinten felzavarni egy gazdaság működését, mint a hiperinfláció. A pénz a munkamegosztás eszköze és a hiperinfláció megbízhatatlanná teszi azt és arra kényszeríti az embereket, hogy rosszabb alternatívák után nézzenek. Egy hiperbitcoinizációs esemény bekövetkeztekor az emberek az alapvetően alacsonyabb rendű fizetőeszközről a dominánsra váltanak, mialatt a hiperinfláció során csak egy új fizetőeszközre váltanak amint a régi értéktelenebbé válik, mint a legjobb alternatíva, lásd az aranyat vagy más tisztítószert (?). A hiperbitcoinizációt gyors produktivitás és vagyonnövekedés kíséri.

A hiperbitcoinizáció valószínűleg mindenki számára zavarba ejtő periódus lesz, hasonlóan a második tinédzserkorszakhoz. De amint véget ér, senki sem fogja tudni elképzelni, hogy egyáltalán hogyan is működhetett a korábbi rendszer.