Az EU nagytestvér mindent látni fog a házadtól kezdve a kriptódig

Az EU új irányelve még olyan nyilvántartások létrehozását is kéri, amelyekben a tagállamoknak az ingatlanokat, földeket, bankszámlákat és a kriptovalutákat is be kell jegyezniük. Az európai nagytestvér mindent látni fog, ami az állampolgárokkal kapcsolatos.

Ingatlanokat és földterületeket is be kell majd jegyezni egy központi, a bűnüldöző hatóságok számára hozzáférhető nyilvántartásba, amelyben a tulajdonosokat is fel kell tüntetni. Nem csak ezt, hanem a folyószámlák, széfek és kriptovaluták tulajdonosainak nevét és vezetéknevét is tartalmazni fogja egy uniós szinten működő centralizált nyilvántartás. Ez csak néhány újítás az új (hatodik) pénzmosás elleni irányelvben foglaltak közül, amelyet nyárra tesznek hivatalosan közzé. A tagállamoknak az irányelv átültetésétől számított két éven belül egységes hozzáférési pontokat kell létrehozniuk a földhivatali nyilvántartásokról szóló információkhoz.

Az ingatlan “vonzó eszköz a bűnözők számára a tiltott tevékenységükből származó bevételek tisztára mosásához, mivel lehetővé teszi a pénzeszközök valódi forrásának és a haszonélvező személyazonosságának elfedését” – áll az irányelv tervezetében. “Az ingatlanok, valamint az ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek, jogi személyek és trösztök FIU-k és más illetékes hatóságok általi helyes és időben történő azonosítása fontos mind a pénzmosási rendszerek felderítése, mind az eszközök befagyasztása és lefoglalása, valamint a célzott pénzügyi szankciókat végrehajtó adminisztratív befagyasztási intézkedések szempontjából.”

A tagállamoknak ezért a pénzügyi hírszerző egységeknek és más illetékes hatóságoknak azonnali és közvetlen hozzáférést kell biztosítaniuk az olyan információkhoz, amelyek lehetővé teszik az ingatlanokkal kapcsolatos potenciális bűnügyek megfelelő elemzését és kivizsgálását. “A hatékony hozzáférés megkönnyítése érdekében ezeket az információkat egyetlen hozzáférési ponton keresztül, digitális úton és lehetőség szerint géppel olvasható formátumban, ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani”. Az információknak tartalmazniuk kell majd ún. “történeti” információkat is, beleértve az ingatlan történetét, az árakat, amelyeken az ingatlant a múltban megvásárolták, valamint a kapcsolódó zálogjogokat legalább ötéves időszakra vonatkozóan, hogy a hatóságok elemezhessék és azonosíthassák a föld- vagy ingatlanügyletekkel kapcsolatos olyan gyanús tevékenységeket, amelyek pénzmosásra vagy más típusú bűncselekményekre utalhatnak.

Az EU-t érdeklik a bankszámlák, széfek és kriptovaluták is

Legkésőbb két évvel és három hónappal az irányelv átültetésének időpontját követően a tagállamoknak értesíteniük kell az Európai Bizottságot arról, hogy hogyan sikerült a kért nyilvántartásokat elkészíteni.

Amint azt már előre jelezték, európai szinten létrejön egy központi nyilvántartás arra vonatkozóan is, amely a széfek, folyószámlák és kriptovaluták tulajdonosainak nevét tartalmazza. Ez a rendszer az illetékes hatóságok számára hozzáférhető lesz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának vizsgálata során.

A pénzügyi hírszerző egységek és más illetékes hatóságok késedelmes hozzáférése a bank- és fizetési számlák, értékpapírszámlák, kriptovaluta tárcák – különösen a letétkezelő nélküli tárcák – “akadályozza a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos pénzátutalások felderítését” – magyarázza az irányelv. “Ezért alapvető fontosságú, hogy valamennyi tagállamban központosított automatizált mechanizmusokat, például nyilvántartást vagy adatlekérdezési rendszert hozzanak létre, amely hatékony eszköz a bank- és fizetési számlák, értékpapírszámlák, kriptovaluta-számlák és széfek tulajdonosainak személyazonosságára vonatkozó információkhoz való időben történő hozzáféréshez”.

A tagállamok központosított automatizált mechanizmusainak összekapcsolásával a számlatulajdonosok személyazonosságára vonatkozó, határokon átnyúló információkhoz könnyen hozzá tudnak majd az illetékes szervek férni.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az adóhatóságok, a nemzeti hatóságok, az EU Pénzmosás Elleni Hatósága, az Európai Ügyészség, az Európai Csalás Elleni Hivatal, az Europol, illetve az Eurojust  azonnali, szűretlen, közvetlen és ingyenes hozzáféréssel rendelkezzenek ezekhez az információkhoz.