Bitcoin és az adózás: miért olyan nehéz kérdés ez a kormányoknak?

Egy olyan világban, ahol a Bitcoin széles körben elterjedt a kereskedelemben, a kormányok jelentős kihívásokkal néznek szembe az adóztatás terén.

A Bitcoin Magazin vélemény cikke, a Bitcoin és az adózás témakörét járja körbe, és azt, hogy miért ütközik minden kormányzat falakba, ha az adóztatás végrehajtásáról van szó.

Bitcoin és az adózás – elméletben

A hagyományos adózási módszerek, mint például a jövedelemadó, a monetáris tranzakciók központosított ellenőrzésére támaszkodnak. Ezt pedig a Bitcoin alapkoncepciójából fakadóan megzavarja, a decentralizált jellege és adatvédelmi tulajdonságai miatt. A helyzet új kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a kormányok hogyan termelnek majd bevételt és működnek majd a jövőben, ha megtörténik a „hiperbitkoinizációs” forgatókönyv.

A kormányok a történelem során mindig az adóztatásra hagyatkoztak, ha a finanszírozásra volt szükségük. A Bitcoin decentralizált jellege azonban megnehezíti a hagyományos adóbeszedés érvényesítést. Mivel a Bitcoin tranzakciókat nehéz nyomon követni, és az adatvédelmi eszközök tovább bonyolítják a tranzakciók felügyeletét, a kormányok fokozatosan elveszíthetik a könnyű adókivetési lehetőségüket. Nem csoda, hogy ez egyre inkább arra készteti a kormányokat, hogy alternatív bevételszerzési módszerekhez folyamodjanak.

Hiperbitcoinizáció mellett a kormányzat nem tud adóztatni?

Képzeljünk el egy olyan jövőt, ahol a Bitcoin tranzakciók uralják a kereskedelmet. Alapértelmezés szerint ez egy adómentes gazdaságot teremtene meg. A vásárlást terhelő adók kiszámítására és az adóbeszedés végrehajtására szolgáló mechanizmusok ezesetben nem léteznek. Hiányuk pedig jelentős kihívás elé állítja a fogyasztási adókra támaszkodó kormányzatot.

Egy ilyen helyzet alapvető paradigma váltást tesz szükségessé a kormány állampolgárokhoz fűződő viszonyában. Egy decentralizált modell felé kell elmozdulni, szemben a mai hierarchikus rendszerrel. Ez jobban meg is felel annak a libertárius világképnek, hogy milyennek kellene lennie az államnak. A libertárius világkép szerint a kormányokat önkéntesen finanszírozzák az állampolgáraik. Nem azért fizetnek az emberek adót, mert fegyvert tartanak a fejükhöz, hanem mert látják az adófizetés mögöttes hasznát.

Ebben a modellben a kormányoknak hatékonyabban kell működniük, és pénzügyi felelősséggel kell rendelkezniük az állam fenntartása érdekében. A polgárok azon képessége, hogy visszatartsák a finanszírozást, arra ösztönözné a politikusokat, hogy jobban reagáljanak szükségleteikre. Ez pedig egy elszámoltathatóbb irányítási rendszerhez vezethet. Választások ugyanúgy zajlanak, mint eddig, de a politikai pártoknak fiskális felelősséget kell felmutatniuk ahhoz, hogy az önkéntes finanszírozást meg tudják tartani hosszútávon is.

A jelenlegi kormányzatok nincsenek felkészülve a Bitcoinra

A jelenlegi rendszerben azonban a politikusok ellenállhatnak az ehhez hasonló változásoknak. Sokkal kényelmesebb belenyugodni a jelenlegi helyzetbe és megszilárdítani az ehhez szükséges környezetet.

A meglévő fiatpénz alapú rendszer hatalmat, befolyást és újraválasztást biztosít a politikusok számára.

A Bitcoin mindent felforgató lehetőségeire válaszul a kormányok inkább most lépnek, mielőtt szorulna a hurok a nyakuk körül. Egyre több kormányzat kísérli meg a Bitcoin lehetőségeinek szűkítését a saját érdekükben. Vagy akár teljes mértékben megakadályozhatják annak használatát egy adott országban (lásd Kína). Az olyan intézkedések, mint a Bitcoin ETF-ek bevezetése vagy a harmadik féltől származó letéti szolgáltatások népszerűsítése, alááshatják a Bitcoin decentralizációs narratíváját és azt a gondolatot, hogy az egyének saját maguk is felhatalmazást kaphatnak pénzügyeik felett.

Minden kihívás ellenére a Bitcoin valójában egy lehetőség is. Lehetőséget kínál a kormányzás átalakítására és az egyéni szabadság megerősítésére. A hagyományos pénzügyi rendszerek decentralizált alternatíváját kínálja. Idővel potenciálisan elszámoltathatóbb és nyitottabb irányítási struktúrákhoz vezethet. Ennek a lehetőségnek a megvalósításához azonban le kell győzni azt politikai ellenállást, ami a status quo fenntartását akarja biztosítani mindenáron. Az egyéneknek pedig fel kell ismerniük a pénzügyi szuverenitás és a vagyonkezelés fontosságát.