Craig Wright vagyonát befagyasztották, nem ússza meg a perköltségeket

James Mellor bíró nemrég megállapította, hogy állítása ellenére nem Craig Wright találta fel a Bitcoint, vagyis nem ő Satoshi Nakamoto, és nemzetközi szinten elrendelte 6 millió brit font értékű vagyonának befagyasztását.

A bíró ugyanis úgy ítélte meg, hogy fennáll a veszélye annak, hogy Wright külföldre helyezi át a vagyonát, és ezáltal elkerülje a perrel kapcsolatos költségek megfizetését.

Március 14-i döntésében Mellor azt is megállapította, hogy nem Wright írta a Bitcoin fehér könyvét, és a Bitcoin szoftver kezdeti verzióit sem. Röviddel ezután Wright értesítette a Companies House-t, az Egyesült Királyság cégeinek nyilvántartását, hogy az RCJBR Holding vállalatában lévő részvényei átkerültek a DeMorganhez, egy Szingapúr joghatósága alatt működő vállalathoz.

A szerdán a Bitcoin Legal Defense Fund weboldalán közzétett ítélet szerint a COPA költségei körülbelül 6,7 millió fontot tesznek ki.

„Érthető módon komoly aggodalmakat váltott ki a COPA részéről, hogy Dr. Wright intézkedéseket foganatosított annak érdekében, hogy elkerülje a tárgyaláson elszenvedett veszteségének anyagi következményeit” – írta Mellor az ítéletben a részvények átutalására hivatkozva.

„Dr. Wright a múltban többször sem teljesítette a rendelkezésekben személyére kiszabott pénzbeli fizetési kötelezettségeit” – olvashatjuk az ítéletben. – „… A COPA határozottan fenntartja az igényt, hogy jelentős összegű költségei megtérítésében részesüljön … Úgy vélem, nagyon valós a veszélye annak, hogy a vagyon szertefoszlik.”

A dokumentumból kiderül, hogy Wright a korábbiakban többször is azzal dicsekedett, hogy ő minden ítélet felett áll. Többek között olyan kijelentéseket tett, hogy „érinthetetlenné tette magát” és „gyakorlatilag nem kezel pénzeszközöket”. A perköltségek kerülése egyébként is szokása: amikor Ausztráliában jelentős költségekkel kellett szembenéznie, a vagyona elrejtésével igyekezett elkerülni az ottani bírósági végzés anyagi következményeit.

A bíró megjegyezte, hogy Craig Wright vagyona elrejtésekor gyakran az offshore struktúrák használatára támaszkodik, és a vagyon befagyasztásának indoklásában kiemelte Wright okirat-hamisításra való hajlamát, valamint eskü alatt tett hamis vallomásait is, amelyek mind bizonyítják megbízhatatlanságát.

A COPA szerint csekély annak a kockázata, hogy a befagyasztási végzés indokolatlan károkat okozzon Wrightnak, ennek ellenére készek a szabványos formában kártérítési kötelezettséget vállalni, amennyiben erre szükség lenne.