Díjat fizetni vagy nem fizetni? Ez itt a kérdés – az Uniswap tudja a választ?

Az Uniswap irányítási fóruma ismét arról vitázik, hogy aktiválják-e a protokoll “díjváltását”, ami végre bevételt jelentene a DeFi szektor legnagyobb decentralizált tőzsdéjének.

A DAO-nak nem ez az első kísérlete a funkció bevezetésére, azonban a korábbi erőfeszítéseket szabályozási aggályok akadályozták meg.

Jelenleg a kereskedők által fizetett swap díjak közvetlenül a likviditásszolgáltatókhoz (LP-k) mennek, akik a kereskedéshez szükséges tokeneket biztosítják. Az LP-k megválaszthatjak, hogy 0,01% és 1% közötti díjszintű poolokba fizetnek be az Uni V3-ban, vagy 0,3%-os átalánydíjat fizetnek az Uni V2-ben. A most javasolt új díjváltás elszívná ezeknek a díjaknak egy részét, és visszaadná magának az Uniswapnak.

A protokoll ugyanis jelenleg nem termel saját magának bevételt, annak ellenére, hogy a napi forgalom rendszeresen meghaladja az 1 milliárd dollárt, és a hat blokkláncban több mint 4 milliárd dollárnyi összértékű digitális eszközt (TVL) zároltak.

Ez a legújabb javaslat, amelyet a GFX Labs nyújtott be, május 10-én került a DAO irányítási fórumaira. A javaslat szerint a váltás aktiválása a swap díjak egyötödének átirányításával történne meg. Bár a pontos összeg továbbra is vita tárgyát képezi.

Uniswap díjak

Uniswap díjak potenciális alakulása

Az előnyök és hátrányok mérlegelése

A lépés előnyei közé tartozik a projekt pénzügyi hátterének megerősítése és diverzifikálása, ugyanis jelenleg a treasury teljes egészében az induláskor kiosztott UNI tokenekből áll. Habár a DAO a DeFi egyik legnagyobb treasury vagyonával rendelkezik, a költségek díjakon keresztüli fedezésének kettős előnye lenne. Egyrészről nem hígítaná a tokenek forgalomban lévő készletét, másrészről biztosítaná, hogy az Uniswap a jövőben is jól finanszírozott maradjon.

A jövőbeni előnyök közé tartozna a protokollbevételek UNI-tulajdonosok közötti elosztása is, bár ez külön irányítási egyeztetést igényelne.

A kezdeményezéssel szembeni ellenállás azonban több ponton is megmutatkozott. Ezek között szerepelt, hogy az Uniswap elvesztené a közcélúság elvét, hogy nincs terv arra vonatkozóan, hogy a plusz bevételt mire használnák fel, vagy egyszerűen annak a lehetőségnek az elpazarlása, hogy a tokenek árát lehetne most növelni a medvepiaci körülmények közepette.

A legnagyobb visszhangot kiváltó érvelés a javaslat ellen a jogi következményekre vonatkozott. Az Uniswap Labs, az Uniswap jogi képviselője, valamint néhány nagyobb UNI tokentulajdonos székhelye az Egyesült Államokban van. Így nem meglepő, hogy egyes érdekeltek óvatosan akarnak eljárni a szabályozói környezet miatt.

Úgy tűnik, hogy a fő aggodalom az, hogy a díjváltás adókötelezettségeket róhat a DAO-ra, és hogy az UNI tokentulajdonosok számára a jövőben felhalmozódó bevételek osztaléknak felelnének meg, ami a SEC figyelmét is felkeltené.

Az USA-n kívüli DAO-tagok azonban csalódottságuknak adtak hangot amiatt, hogy egy állítólag autonóm protokollt egy adott ország szabályozási környezete hogyan korlátozhat be.

Mivel a tavalyi nagy kriptopiaci csődök és összeomlások után a szabályozó hatóságok vérszemet kaptak, a DeFi számos jelentős szereplője számára az lett a prioritás, hogy távol maradjon a reflektorfénytől, és nem akar elkezdeni ilyen jellegű változtatásokat.

A korábbi kísérletek nem voltak sikeresek

A potenciális bevételi forrás bekapcsolására tett korábbi kísérleteket is sokat tárgyalták már a DAO tagok, de eddig eredménytelenek voltak.

Habár mind a V2, mind a V3 szerződések megváltoztathatatlanok, a kódjuk tartalmazza a láncon belüli irányítás lehetőségét, hogy bizonyos határokon belül eldöntsék, hogy beszednek-e díjakat vagy sem.

Az elmúlt két évben többször is felmerült már a díjváltás aktiválása. De a lépés megvalósításának módjával kapcsolatos nézetkülönbségek, valamint a jogi bizonytalanság patthelyzetbe torkollott.

A V3 2021-es indulása után megkezdődtek az egyeztetések a V2-es díjváltással kapcsolatban, de hamar elakadtak, amikor nem érkezett határozott válasz a jogi következményekkel kapcsolatban.

Aztán tavaly nyáron az ötlet nagyobb lendületet kapott. Sőt, még egy Snapshot-szavazáson is átment, hogy ellenőrizzék, van-e elegendő támogatottság mielőtt állítólag áttérnének a láncban történő szavazásra. Miután azonban decemberre halasztották a szavazást, az adókkal kapcsolatos bizonytalanságok miatt végül újra elakadt az egész.

A kérdés tehát most megint az, hogy ezúttal másképp alakulnak-e a dolgok? Sajnos a GFX Labs nem tudja a választ. Az Uniswap irányítási fórumon ez jelent meg ezzel kapcsolatban:

“A GFX Labs nincs felkészülve arra, hogy foglalkozzon a javaslat szabályozási vonatkozásaival. Bár a GFX Labs székhelye az Egyesült Államokban van, a protokoll nem egyetlen országban működik, és világszerte vannak tokentulajdonosok és felhasználók. Arra bátorítjuk az aggódó tokentulajdonosokat, hogy adjanak hangot aggodalmaiknak, és szavazzanak a tokenjeikkel a kívánt eredmény mellett.”