Az igazság a bitcoin bányászatban felhasznált fenntartható energiáról

Ha a Bitcoin bányászatban felhasznált fenntartható energia mennyiségéről szeretnénk információkat kapni, nagyon nem mindegy, hogy melyik, pontosabban kik által végzett kutatások eredményeinek hiszünk. Az alábbiakban két tanulmányt, és azok vizsgálati módszereit, figyelmebe vett tényezőit vetjük össze. Kiderítjük, melyik állítás igaz; a Bitcoin bányászat fenntartható energia használatának nagysága 37,6% vagy egy sokkal nagyobb, majdnem 60%-ot elérő érték a hiteles?

A Bitcoin és az ESG befektetések

Először is tisztázzuk az ESG befektetések fogalmát. A mozaikszóban minden betűnek megvan a maga jelentése. E, mint “environmental”, azaz környezeti, S, mint “social” azaz társadalmi, és G, mint “governmental”, azaz kormányzati. A felsorolt három tényező adja meg ezen befektetések lényegét. Összefoglalva tehát, ezek olyan vállalatokba való befektetések, amelyek a környezet megóvását szem előtt tartva, a társadalmi értékek megóvására is energiát fordítanak, emellett a működésük áttekinthető a befektetők számára.

Mikor egy olyan témában végzünk kutatást, mint például a Bitcoin bányászat is, az eredmények akarva-akaratlanul is befolyásolódnak attól függően, hogy személy szerint melyik csoportot bővítjük – a bányászatot támogatókét/ a bányászatelleneset.

Cikkünkben most mindkét végről 1-1 tanulmányt fogunk megvizsgálni és összehasonlítani, így szemléltetve a hatalmas különbségeket, melyek abból adódóan születtek, hogy míg az egyik kutatás bizonyos tényezőket figyelmen kívül hagyott, addig a másik ezeket is számításba véve végezte az elemzést. Az eltérő vizsgáltai módok pedig egy szignifikáns, 20%-os különbséget eredményeztek.

A két tanulmány, melyeket vizsgálni fogunk, az Alexander Neumueller vezetésével folytatott CCAF, és a Michael Saylor felelősége alatt álló BMC jelentése.

A 2022-es Cambridge Centre For Alternative Finance (CCAF) tanulmánya a Bitcoin környezeti hatásáról szól, és bizonyíthatóan alábecsüli a folyamatban lévő fenntartható energiafelhasználást (a tanulmány szerint 37,6%) a Bitcoin-bányászatban.

A Bitcoin Mining Council (BMC) tanulmánya szerint a Bitcoin 58,9%-ban használ fenntartható energiát.

Kinek van igaza?

Visszatérve az ESG alapokra, legyen róluk bármilyen személyes véleményünk is, a tények azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban az ESG befektetések számai szárnyalnak, olyannyira, hogy elérik a 10,5 billió dollárt. Több ESG befektetővel folytatott beszélgetés alapján az a következetés vonható le, hogy általánosan nem érzik úgy, hogy a Bitcoin pozitív hatással lenne a környezetre. Igen ám, de itt jön a bökkenő. Ez a fajta véleményük főképp amiatt alakult ki, hogy kiindulópontnak a BTC-t “rosszabb fényben feltüntető”, CCAF tanulmány számaira hallgattak. Valahol érthető, hogy a befektetők hagyják magukat elvakítani a nagy-presztízsű “Cambridge” kutatási eredményeivel. Hiszen a márkanév “tekintélyes, független kutatás”-sal jellemzi elemzését, míg a BMC tanulmánya alatt az “iparági testület” szerepel. Viszont ez utóbbi pont, hogy azt kellene sugallja, hogy számaik megbízhatóbbak, mivel a testület hozzáférést biztosít a valós idejű Bitcoin-bányászati adatokhoz, ezzel hozzájárulva a pontosabb, relevánsabb eredmények eléréséhez.

Mi mindent hagy figyelmen kívül a Cambridge tanulmánya?

Nem kell nyomozóknak lennünk ahhoz, hogy feltűnjön, a Cambridge kutatói hol bújtatták el a különbséget okozó tényezőt. A CCAF “Limitations of the Model” azaz, a modell korlátai alcím alatt elárulja, mely tényezőket nem vették figyelembe számításaik során.

  • a hálózaton kívüli bányászat (hatás: + 10,8%)
  • fáklyagázzal történő bányászat (hatás: + 1,0%)
  • aktualizált földrajzi hash-arány (kazahsztáni bányászok elvándorlása, hatása: + 1,8%)

fenntartható energia, bitcoin bányászat

Kiderült, hogy a weboldalon említett három kizárás miatt a modell 13,6%-kal alulbecsüli a Bitcoin fenntartható energia százalékos arányát. Ez a CCAF és a BMC modellje közötti teljes eltérés kétharmadát magyarázza. Ha a CCAF modell összes kizárását figyelembe vesszük, a Bitcoin fenntartható energia százalékos aránya 15,5%-kal magasabb.

Az összes kizárás figyelembevételével a fenntartható energiamix számítása 52,6%. Ez a szám egy alsó határértéket jelent, így nem összeegyeztethetetlen a BMC tanulmányával, amely 58,9%-os fenntartható energiát mutat.