Black Lives Matter – afroamerikai lakosság és a Bitcoin

Még 2014-ben készült egy felmérés, amely szerint az afroamerikaiak körében kevésbé volt ismert a Bitcoin és nem is igen használták. Idén a Coinbase azonban újra megismételte a felmérést, amely nem meglepő módon teljesen más eredményt mutatott már. Az afroamerikaiak is egyre komolyabb érdeklődést mutatnak a Bitcoin és más decentralizált digitális kriptovaluták iránt.

A fordulat az afroamerikaiak körében

2015-ben nyilatkozott a Storj, egy decentralizált blokklánc alapú felhőtárhely szolgáltató alapítója a The Atlantic magazinnak. Shawn Wilkinson akkor úgy magyarázta, hogy az Amerikában élő fekete lakosságnak még időt kell adni a Bitcoin megismeréséhez.

A Bitcoinnak és a többi kriptovalutának megvan az a képessége, hogy a gazdasági rendszer pozitív fordulatát hozzák el az afroamerikai lakosság számára. Jó példa lehet erre a mikrohitelezés. Ezáltal az emberek képesek közösségen belül megoldani a kriptovaluták által saját támogatásukat külső fél hozzájárulása nélkül,” magyarázta Wilkinson.

A decentralizált kriptók lehetővé teszik, hogy a közösségek saját magukat emeljék ki, főleg olyan társadalmi rétegekben, amelyeket a pénzügyi szektor évtizedek óta nem tud kiszolgálni. Különösen igaz volt ez a fekete amerikaiakra, akik végképp nem bíznak meg a pénzügyi intézményekben. Habár kezdetben nagy volt a bizalmatlanság, később fokozatosan erősödött az adoptáció.

Nicholas Pearce, a Northwestern University Kellogg School of Management tanára ezt így magyarázta:
Tény, hogy az afroamerikaiak nem használják még a PayPalt sem, sőt a kereskedelmi bankokba sem teszik be a lábukat. Legtöbbször így nyilatkoznak: Egy bankban sem bízok. Inkább teszem a pénzemet a párnám alá, és kockáztatom meg, hogy ellopják, mintsem hogy odaadjam egy ismeretlen banknak, és ő lopja el tőlem.

Másodszorban a Bitcoin kezdeti gyanús és bűnügyökhöz kapcsolódó múltja sem segítette az elterjedését az afroamerikai lakosság körében.

A 2020-ban készült jelentés azonban egy érdekes fordulatot mutat mind vélemény, mind pedig érdeklődés tekintetében az USA fekete lakossága körében. Ugyanis a megkérdezettek 70%-a nyilatkozott úgy, hogy kimondottan foglalkoztatja a Bitcoin és a kriptók. Ez tényleg jelentős változás, hiszen hat évvel ezelőtt a kép még teljesen máshogy nézett ki.

afroamerikai

De mi indította el a változást?

A kutatás szerint a mostani növekvő felhasználás és érdeklődés egyik fő oka, hogy a fekete lakosságon belül még mindig kétszer annyian vannak kirekesztve a tradicionális pénzügyi intézményekből mint a fehér lakosság.

Ennek eredménye, hogy a fekete lakosság a decentralizált digitális valuták felé fordult, függetlenül attól, hogy mi a faji és nemi hovatartozás.
Mivel a blokklánc technológiák irányítják és kontrollálják a kriptovaluták működését, a fekete amerikaik sokkal biztonságosabbnak érzik a Bitcoint, mivel úgy gondolják, hogy nincsenek kiszolgáltatva egy érdekkörnek sem.
Az a jó a rendszerben, hogy teljesen neutrális. Nem azon az elven működik, hogy meg kell bíznod valamilyen érdekcsoportban. A kriptóknál nem kell félned, hogy valaki átver. Ha kisebbséghez vagy alulreprezentált csoporthoz tartozol, akkor kinyílt előtted a világ,” magyarázta az Amentum, egy kriptovaluta befektetési társaság alapítója Steven Mckie.

A jelentés azt is kiemelte, hogy a fekete amerikaiak bíznak abban, hogy a kriptovalutáknak pozitív hatása lesz a pénzügyi egyenlőség területén minden társadalmi és etnikai rétegben. A válaszadók 51%-a mondta azt, hogy jobban bíznak egy cenzúramentes és független technológiában a világ problémáinak a megoldása esetében, míg a fehér válaszadók esetében ez az arány csak 39% volt.

A Bitcoin és az afroamerikaiak viszonya

A világ döbbenten nézi, hogy az amerikai társadalom teljesen kifordul önmagából George Floyd halála után, és egyre erősebb faji ellentétek alakulnak ki, és erősödik a Black Lives Matter mozgalom. Az amerikaiak utcákra vonultak szinte minden nagyobb városban, és tiltakoznak a rendőri brutalitás és rasszizmus ellen.

Floyd halála váratlan szolidaritást váltott ki a társadalom minden osztálya köréből. A kriptovaluta közösségen belül a Square és a Lolli adott ki egyértelmű nyilatkozatot, amelyben elítélték a társadalmi kirekesztést és az erőszakot.

A nyilatkozatban kifejtették azt a kritikát is, hogy a politika nem avatkozhat be kriptovaluta szektorba, azonban az emberi jogok a politika felett áll.
Ahogy az emberi jogok, úgy a Bitcoin is az egyenlőség tanára épül, amihez a társadalom minden tagjának joga van hozzáférni.

A témában egy nagyon jó könyv is megjelent már Isaiah Jackson tollából ‘Bitcoin and Black America’ címmel. Az író nagyon jól leírja, hogy a Bitcoin adoptációja hogyan válhat a fekete amerikaiak pénzügyi függetlenségének katalizátorává, ami egy igaz szabadság felé vezető úton az első mérföldkő lehet.

Ahogy az amerikai társadalom és a fekete lakosság keresi a saját igazát, és egy hosszútávú fordulatot harcol ki, Jackson nagyon bízik benne, hogy a Bitcoin ebben egy fontos szerepet játszhat.
Így foglalta össze:

Nem mondom azt, hogy a Bitcoin fogja megállítani a rendőri erőszakot. De ha felszáll a harcok után a füst, egy olyan gazdasági megoldásra van szükségünk, ami a közösségeket önfenntartóvá teszi. A Bitcoin ennek biztos része lehet, hiszen elutasítja a cenzúrát, ellenőrizhetetlenné teszi az átutalási rendszert.”

Egyértelmű tehát, hogy az afroamerikai állampolgároknak is használniuk kell a Bitcoin. Csak így tudnak előnyre szert tenni abból a pénzügyi szuverenitásból, amit a decentralizált digitális valuták kínálnak. Különösen előre megírt lehet ez az út, ha végül tényleg bebizonyosodik, hogy Satoshi egy afroamerikai volt.