Fenntarthatósági trendek az energiaszektorban és hatásuk a bitcoin bányászatra

A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. És ez az átalakulás egyre gyorsabban történik. Az “új normális állapot” az állandó átalakulás, és az egyetlen biztos pont ebben a változás. A változások, amelyeket a Bitcoin már most is véghez vitt, és a jövőben elhoz majd a világra, nem csak monetáris jellegűek. Egy új energiaforradalom kapuja előtt állunk. És aki nem tart lépést az új trendekkel, az nagyon hamar hátrányba kerül. Ebben az összefüggésben gondolkodva a fenntarthatósági trendek az energiaszektorban nagy hatással lesznek a bitcoin bányászatra is. Hét ilyen fenntarthatósági trendet tudunk definiálni.

1. A megújuló energiaforrások egyre nagyobb teret nyernek

A megújuló energiaforrásokra való átállás elérte azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút. Az idő előrehaladtával ez az energiaágazat is egyre hatékonyabbá válik. Az ideális helyeken már ma is a szél- és a napenergia a legolcsóbb és leghatékonyabb módja az energiatermelésnek.

A tisztább energiamátrix iránti igény és a kutatás-fejlesztésekbe való egyre nagyobb beruházások hatására ez a tendencia pedig csak erősödni fog.

Egy másik fontos megállapítás, hogy a fosszilis tüzelőanyagok stabil energiaforrásként való megítélése az ukrajnai invázió és annak következményei miatt visszaesett. Míg a megújuló energia előállítása általában a fogyasztási pontokon vagy azok közelében történhet, addig a kőolaj és a földgáz nagy globális termelőktől és bonyolult ellátási láncoktól függ, és a geopolitika nagyon befolyásolja azokat.

Az egyetlen fosszilis energiaforrás, amely középtávon is az energiatermelés egyik formájaként versenyképes marad, az a földgáz.

2. A megújuló energiatermelés műveletei multimodálisak lesznek

Brazíliában az energia jelentős része már ma is vízenergiából származik. Emellett az országban számos olyan víztározó található, amelyek alapvetően sík felszínen jöttek létre, és mivel Brazília trópusi ország, nagyon magas a napsütötte órák száma is éves átlagban.

A jövőben ezeket a víztározókat napenergia-termelő parkokként fogják használni, és integrálni fogják a vízerőművi alállomásokba, ami lehetővé teszi a megtermelt energia integrálását és továbbítását az elektromos hálózatba. A szeles helyeken szélturbinákat is telepítenek majd. Ez a logika azonban nem csak Brazíliára vonatkozhat, hanem minden olyan országra, ahol a szél- és napenergia ugyanabban a régióban életképes.

elosztott energiatermelés

3. Az elosztott energiatermelés széles körben terjedhet el

A 2000-es évek elejéig nem volt elosztott energiatermelés. Azóta azonban exponenciálisan terjedt el ez a fajta energiatermelés. Ez a tendencia még sokáig folytatódni fog, mivel az energiatermelés e formájának növekedése még mindig csak kezdeti stádiumban van.

A jövőben az egyéni fogyasztók képesek lesznek saját napelemeket telepíteni otthonaik tetejére, vagy csatlakozhatnak kisebb szövetkezetekhez, például társasházakhoz vagy klubokhoz, és kis áramtermelőket építhetnek.

4. Az energiapazarlás közel nullára csökken

2009-ben az emberiség feltalált egy olyan technológiát, amely lehetővé tette az energia pénzzé formálását. Ennek a technológiának a neve? A Bitcoin bányászat. Ennek a folyamatnak köszönhetően ma már lehetséges az energiát pénzzé alakítani, függetlenül attól, hogy az energia hol található.

Egyértelmű példa erre a felesleges energia pénzzé tételére a kőolaj kitermelés során felszabaduló földgáz elégetése, azaz a fáklyázás. Jelenleg ennek a többletgáznak a nagy részét azért fáklyázzák el, mert gazdaságilag nem kifizetődő a felhasználása. A bitcoin bányászattal ez a forgatókönyv megváltozott, és a tendencia alapján ezt a gázt a bitcoin bányászati műveletek üzemanyagaként használják fel.

Ezzel az eddig elpazarolt gáz pénzzé váltható. Erre a logikára a legjobb példa, hogy az Exxon Mobil 2021-ben kísérleti bitcoin bányászati projektet indított.

Ugyanez a logika alkalmazható a többi eddig elpazarolt energia bármely más formájára, mint például a biogázra, illetve a szeméttelepekről és hulladéklerakókból származó gázokra is.

5. Az elektromos hálózatok robusztussá válnak, és az energia olcsóbbá válik a fogyasztók számára

A jelenlegi elektromos hálózatokat úgy tervezték meg, hogy a csúcsigény kielégítésére termeljenek energiát. Nincs azonban életképes módja annak az energiának a tárolására, amikor a kereslet nem csúcsidő szerint alakul, és így túlkínálat keletkezik az energiatermelésben .

A többletenergia pénzzé tételének egyik módjaként a bitcoin bányászat lehetővé teszi a túlméretezett hálózatok kiépítését. Ezeknek a hálózatoknak a tervezését nem kell olyan számításokhoz rögzíteni, amelyek a pazarlás elkerülésére és a csúcskereslet pillanatának megcélzására összpontosítanak, ami mindig magában hordozza a téves számítás és az áramkimaradások kockázatát.

Ennek a logikának a következménye, hogy anélkül, hogy a többletenergia előállításáért a végső fogyasztót terhelnék, az energia ára jelentősen csökkenni fog.

Enerhash - konténerbányászat

6. A bitcoin bányászat és az energiaágazat össze fog olvadni

Jelenleg a bitcoin bányászati és az energetikai ágazatot két független ágazatnak tekintjük, de a jövőben ezek össze fognak olvadni.

A bitcoin bányászat jellemzői vonzóvá teszik ezt a tevékenységet az energiaszektor számára is. Az előbbi tételben bemutatott logika ugyanis azt sugallja, hogy az energiatermelők a bitcoin bányászatot fogják adoptálni, mint a kihasználatlan energiájuk pénzzé tételének módját.

7. Az emberiség energiatermelési kapacitása jelentősen megnő, és ezzel együtt az emberi fejlődés mértéke is

A kihasználatlan energia pénzzé tételét lehetővé tevő technológia létezésének következményei széleskörűek és mélyrehatóak.

Jelenleg az emberiség az általa termelt energia jelentős részét azért nem tudja kihasználni, mert az energia szállítása és tárolása nem megoldható. A bitcoin bányászatnak köszönhetően ez a logika megfordul.

Számos távoli, kietlen helyen található energiaforrás gazdaságilag életképessé válik. Erre két egyértelmű példa:

  • Sivatagok, amelyek hatalmas napenergia-termelő potenciállal rendelkeznek.
  • Vulkanikus szigetek, amelyek a geotermikus energia termelésére hatalmas potenciállal rendelkező helyek.

A fogyasztói piac hiánya e helyek közelében megakadályozta eddig, hogy ezeket az energiaforrásokat az emberiség felhasználja. Egy olyan technológia feltalálásával, amely lehetővé teszi a kihasználatlan energia pénzzé tételét, ez a dinamika megváltozott.

Ez azt is jelenti, hogy a napelemek, szélturbinák és más, az energiatermeléshez szükséges anyagok iránti kereslet növekedése több kutatást és innovációt fog generálni az ágazatban, és következésképpen olcsóbbá teszi ezeket a berendezéseket.

A holnap világa egy olyan világ lesz, ahol bőséges az energia, és ezért bőséges az erőforrások mennyisége is.